Instal·lacions esportives inclusives

'Estan obligats a garantir i vetllar per l'accessibilitat de les instal·lacions esportives, tant públiques com privades perquè totes les persones amb discapacitat o no puguin accedir a aquestes'

Dins de les activitats d'oci que actualment es desenvolupen en les societats actuals, l'esport és una de les més demandades per la ciutadania. En les grans urbs, ciutats i pobles, trobem múltiples instal·lacions esportives, pavellons, estadis, gimnasos, i altres locals en els quals es duu a terme activitats relacionades amb l'esport, és a dir, tenen un ús públic, formant part de la nostra vida diària.

Però cal preguntar-nos, totes aquestes instal·lacions esportives que formen una part habitual de la nostra vida diària, respecten el principi d'accessibilitat integral per a totes aquelles persones amb discapacitat, que volen gaudir de les citades instal·lacions?

El principi fonamental d'accessibilitat integral, implica que són diversos els factors s'han de concórrer simultàniament perquè una instal·lació en la qual es practica esport, no exclogui a una part important de la nostra societat. Tots tenim clar, que l'itinerari exterior fins a arribar a aquesta, l'accés a la instal·lació, l'entrada a aquesta, la deambulació, l'accessibilitat als diferents espais, i finalment la pràctica de l'activitat esportiva, limiten a vegades el dret de les persones amb discapacitat, i no garanteixen el dret a la pràctica esportiva en igualtat de condicions amb la resta de la població.

La llei d'accessibilitat de Catalunya, estableix l'obligació de garantir l'accessibilitat universal en els àmbits de l'edificació, transport, tecnologies de la informació i comunicació, i com no dels espais públics urbanitzats.

Per tant, els Ajuntaments catalans, estan obligats a garantir i vetllar per l'accessibilitat de les instal·lacions esportives, tant públiques com privades perquè totes les persones amb discapacitat o no puguin accedir a aquestes, incloent-hi l'eliminació de barreres arquitectòniques, l'adaptació de les instal·lacions per a persones amb discapacitats físiques, intel·lectuals i sensorials, i l'oferta de serveis de suport per a la pràctica esportiva amb monitors especialitzats.

Finalment, si bé podem afirmar que, l'esport és una expressió del desenvolupament i benestar d'una societat i que l'accessibilitat a les diverses instal·lacions esportives, ha millorat en els últims anys, encara existeixen deficiències importants que s'han d'esmenar, perquè com asocietat inclusiva que hem de ser, no podem excloure a una part d'aquesta.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem