"La Guinardera", riera o claveguera?

Durant l'anterior legislatura, on el Sr. Pere Casajoana va ocupar el càrrec de tinent d'alcalde de Mobilitat, Urbanisme i Obres, l'Ajuntament de Sant Cugat va fer públic el projecte d'un nou cinturó verd per a la nostra ciutat, amb la pretensió de recuperar les rieres que la travessen.

Tal com deia l'Alcaldessa, es vol valorar la nostra biodiversitat natural, creant una xarxa de camins verds que connectaran el nucli, Mira-sol, Valldoreix, La Floresta i Les Planes amb un total aproximat d'11 quilòmetres de camí per a vianants i ciclistes.

Dit això i després de la presa de possessió del nou equip de govern, crec que ja és el moment oportú per demanar-li al nou tinent d'alcalde Sr. Damià Calvet, que ens concreti com quedarà l'esmentat "Nou cinturó verd" i quines rieres seran les afectades per aquest projecte.

En especial, avui em vull referir a la Riera de la Guinardera en el tram descobert que s'inicia al Passeig del Roser, just davant del Casal de Mira-sol i que se'm fa molt difícil d'imaginar com a un lloc d'interès de la biodiversitat natural.

La riera de la Guinardera en realitat és un espai obscur i totalment degradat (formigó, grafitis, porqueria, etc. En definitiva un lloc insalubre), i és per això que vull entendre que una zona com aquesta no pot formar part d'un projecte d'aquest tipus. De fet, aquesta "riera" ja està parcialment coberta i la resta, està canalitzada amb un calaix de formigó, la qual cosa impedeix cap tipus d'absorció natural de l'aigua que sempre hi queda estancada a tota la llera, tot plegat presenta uns riscos evidents de caiguda de persones, la real presència de rates, la molt elevada proliferació de mosquit tigre, restes de deixalles, etc.

Personalment tinc seriosos dubtes de què aquesta canalització no tingui algun tipus d'abocament d'aigües negres, donat que en èpoques de sequera, segueix passant-hi un fil d'aigua. Des del meu punt de vista i el de molts veïns, aquesta canalització és una espècie de claveguera a cel obert.

No sé si s'ha fet algun tipus anàlisi de l'aigua però no crec que sigui gaire complicat poder determinar el contingut de matèria orgànica, oi? (DBO + DQO).

De resultes d'una queixa al Defensor del Poble, l'ACA ja es va posicionar al respecte, donant suport a les peticions veïnals en favor del cobriment de l'esmentat calaix de formigó.

Atès el comentat, des d'aquí vull demanar-li al Sr. Damià Calvet que posi en marxa un estudi al respecte, on es tingui en compte la possibilitat de fer un cobriment definitiu d'aquesta riera, que per altra banda, no té el més mínim interès, ni paisatgístic ni mediambiental i que tan sols està creant greus molèsties i riscos sanitaris per a tots els veïns de la zona.

 
Comentaris

Destaquem