La professió invisible

Article d'opinió de Barril parlant sobre la gran tasca dels educadors socials en els centres educatius

Som una professió encara molt desconeguda, i a Sant Cugat ja n'hi ha moltes i molts! Quina és la teva feina? - Educadora social. Després de la primera pregunta sempre ens obliguen a respondre unes quantes preguntes més: quines són les nostres funcions, a on podem treballar, què fem...

Malgrat el temps, encara ens manca visualització i reconeixement. El passat 17 de juny, al Parlament de Catalunya es va aprovar una moció històrica: "Incorporar als centres educatius de primària i secundària la figura de l'educador/a social en qualitat d'agent educatiu pertanyent a l'equip docent". Ha hagut d'aparèixer una pandèmia per posar de manifest, més que mai, la funció social de l'escola i la seva relació primordial amb les famílies, la comunitat i el territori.

Una reclamació de molts anys, d'integrar la professió als centres, de forma real i en igualtat de condicions amb la resta de professionals, i no com a una figura externa ni un contenidor de conflictes i problemes. Una figura on pugui treballar amb els mestres de tu a tu.

Aquesta proposta està molt ben vista entre el sector del professorat, incapacitat molts cops, d'encarar conflictes més complexos. Malgrat tot, finalment el departament d'ensenyament, només contractarà 75 educadores/s socials per a tota Catalunya aquest curs! Quina broma!

El Col·legi ja ha reclamat, que és una oferta insuficient. Esperem que els anys vinents el departament pugui augmentar-ho, i que als centres de Sant Cugat puguem tenir educadores i educadors.

 
 
Comentaris

Destaquem