Són útils els ressalts?

Cara a cara sobre si els ressalts que hi ha a Sant Cugat són necessaris, útils o excessius?

Pere Casajoana, Tinent d’alcalde d’Urbanisme i Obres
“Desapareixeran el dia que estiguem sensibilitzats per conduir a velocitats inferiors”

Imaginem per un instant que hom disposa del do de la ubiqüitat. El o la protagonista condueix a una velocitat que ell considera reduïda en un carrer sense semàfors i trànsit escàs. L’alter ego del nostre personatge es troba passejant plàcidament pel mateix carrer i veu passar a tota velocitat el cotxe conduït pel seu sòsia. Les percepcions són totalment diferents: és un fet que ens passa a tots, depenent del paper que juguem a l’auca de la mobilitat. En un accident qui s’emporta la pitjor part és el vianant.

Per garantir la seguretat de tothom i que se circuli adequadament, en barris de baixa densitat sense semàfors els elements més eficaços i econòmics són els ressalts al carrer, sia en “esquena d’ase” –que permeten una plataforma elevada apte per a pas de vianants– o sia amb coixins berlinesos –que per la seva disposició permet el pas d’autobusos i només afecta els cotxes–. Els ressalts desapareixeran el dia que estiguem sensibilitzats per conduir a velocitats inferiors a les actuals.

És una feina lenta, ens queda molt per aprendre.

Jordi Carreras, President del PP a Sant Cugat
“Acaben causant danys als cotxes i també han causat algun accident de moto”

El Partit Popular de Sant Cugat ha portat a l’últim ple una moció en què demanàvem la supressió dels ressalts instal·lats en tantes vies de la ciutat. La proposta respon a les múltiples queixes que hem rebut dels ciutadans, que ens han manifestat com aquests obstacles a la velocitat dels vehicles acaben causant danys als cotxes i també han causat algun accident de moto.

El problema és complex, i difícil trobar mesures substitutòries que limitin la velocitat permesa, evitant riscs per als vianants, i per als nens. Per això, per la complexitat de la solució, hem suspès la moció davant la petició del govern municipal, i col·laborarem amb ell per buscar una solució.

El sistema de ressalts, distints en els diferents punts de la ciutat, amb independència de la normativa, a la qual pel que sembla s’ajusta, és inadequat. És suficient de veure que en alguns punts n’hi ha que són excessivament alts i més perillosos.

 
Comentaris

Destaquem