Sant Cugat inicia un contenciós amb l'AMB per a l'aplicació del tribut metropolità

L'Ajuntament demana mesures cautelars per tal que no es cobri aquest tribut a la ciutadania

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha presentat un decret d'interposició de recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra l'aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora del Tribut Metropolità per a l'exercici 2019, publicada al BOPB el 24 de desembre de 2018.

Més info: Entren en vigor les tarifes de la zona 1 a Sant Cugat

El Tribut Metropolità és una de les fonts de finançament de l'AMB que preveu la llei, i estableix un mètode de càlcul que anomena "Recàrrec de l'IBI" tot i no tenir res a veure amb l'IBI ni ser un impost dels Ajuntaments. L'AMB no està obligada a imposar el tribut metropolità, compta amb altres fonts d'ingrés i els Ajuntaments que en formen part no decideixen ni cobren aquest tribut.

Coincidint amb l'entrada en vigor de la Tarifa Plana del transport Metropolità, l'AMB ha decidit començar a gravar els i les contribuents de Sant Cugat i de la resta de ciutats de la Zona 2 (17 municipis més). Com apunten des del Consistori, des de l'Ajuntament de Sant Cugat s'ha requerit informació tant per la via tècnica com la política a l'AMB sobre quins imports s'han de pagar, quina és la fórmula de càlcul utilitzada i en quin termini de temps s'haurà de fer, sense rebre una resposta satisfactòria. De fet, tal com apunten, han estat detectats defectes molt importats en el redactat de l'ordenança que només poden donar lloc a una profunda inequitat en la imposició del Tribut Metropolità, defectes que van ser adequadament posats en coneixement dels serveis tècnics i directius de l'AMB, novament, sense que això motivés cap mena de reacció positiva.

En conseqüència, durant el període d'exposició pública es van presentar al·legacions a la modificació de l'ordenança, que en ser desestimades, destaquen, no han deixat més alternativa que la de la presentació d'un recurs al Tribunal Contenciós Administratiu contra la modificació de l'ordenança (i per tant contra la imposició del Tribut Metropolità a Sant Cugat). A més, l'Ajuntament ha instat el jutge a què decreti mesures cautelars i suspengui la liquidació dels rebuts fins a la resolució del contenciós.

Addicionalment, l'Ajuntament recorda que, per tal de pal·liar els efectes que el pagament d'aquest tribut pugui suposar, si el jutge no ho impedeix, el pacte pressupostari de l'equip de govern i ERC-MES per al 2019 inclou mesures com un increment de la dotació dels ajuts a l'habitatge i la creació d'una partida pressupostària per a una nova línia de subvencions per al comerç local.

Més info: Acord PDeCAT-Demòcrates i ERC-MES per aprovar el pressupost

Més informació
 
Comentaris

Destaquem