contingut promocionat
TBkids L

 

Aprendre a adaptar-se als canvis

Les activitats de tecnologia creativa potencien les habilitats que els teus fills necessiten en el seu dia a dia i que els prepara per al seu futur

Avui ja és una realitat descobrir feines i professions “noves”, que fa pocs anys no existien. Els diferents sectors estan portant a terme canvis profunds en quan a la concepció i organització dels treballs. Només cal veure l’impacte de les noves tecnologies en les indústries i en els actors econòmics i el nostre deure com a educadors és preparar a infants i joves per ser feliços en el món que els hi tocarà viure en edat adulta. És necessari aprendre a adaptar-se als canvis i la tecnologia és el motor de la majoria d’aquests canvis, pel que cal dotar a les generacions futures de les competències bàsiques per afrontar els reptes futurs com:

  • La creativitat: es valorarà la capacitat de resoldre problemes amb idees innovadores.
  • La col·laboració: la tecnologia ofereix treball en equip per assolir l’èxit dels projectes.
  • La comunicació: saber comunicar de forma assertiva i eficient serà una condició pels nous líders.
  • El pensament crític: formar-se un criteri per decidir les informacions vàlides, tenir un coneixement útil i compartir-la de forma digital.
  • La globalització: ser capaços d’obrir i treballar des de qualsevol lloc del planeta.

En un futur la capacitat d’adaptació als canvis serà imprescindible, juntament amb la facilitat per aprendre constantment.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem