Consulta el llistat amb puntuacions provisionals de la preinscripció escolar

El 12 de juny es fa pública la llista d'admesos a cada centre

El Departament d'Ensenyament ja ha fet pública la primera llista de sol·licituds per a la preinscripció escolar 2019-2020 amb les puntuacions provisionals. Les famílies poden consultar per internet les llistes i la puntuació que han obtingut.

En aquestes llistes trobareu les sol·licituds de preinscripció ordenades alfabèticament amb la informació sobre la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem. Si la sol·licitud no s'ha puntuat correctament o hi ha alguna errada en les dades es pot presentar una reclamació al mateix centre.

 

Cal recordar que l'escola pública de Sant Cugat podrà absorbir tota la demanda feta per les famílies pel curs 2019-2020 a P-3, tot i que hi ha escoles que no podran assumir totes les demandes.

Més info: L'escola pública de Sant Cugat podrà cobrir tota la demanda de places

 

Llista definitiva

El 9 de maig a les 11 hores es farà el sorteig del número de desempat de les llistes. El sorteig públic determina el número a partir del qual s'ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Aquest número és el que s'ha assignat aleatòriament en el moment de presentar la sol·licitud.

El dia 11 de juny es fa la publicació de l'oferta final de places i el 12 de juny la llista d'admesos a cada centre i les llistes d'espera. Les famílies consulten la llista final als centres educatius. Fins al 5 de setembre de 2019, si en un centre que té llista d'espera es produeix alguna vacant, aquesta s'ha d'oferir als alumnes que han demanat aquell centre en primera opció (o posteriors) i no se'ls ha assignat ja un centre demanat amb prioritat.

D'altra banda, i com a novetat, entre el 30 de maig i el 3 de juny hi ha el període d'ampliació de sol·licitiuds per les famílies sense assignació d'un centre i que podran presentar cinc noves prioritats d'escola.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem