El bosc de Volpelleres, un bosc que “no es toca”

En els darrers mesos, el bosc de Volpelleres ha estat en el punt de mira. La construcció del futur institut Leonardo da Vinci, en el terreny adjacent al bosc, ha generat certa controvèrsia

Els darrers mesos el bosc de Volpelleres ha estat en el punt de mira per diversos ciutadans. La notícia de l’inici de les obres del nou IES Leonardo da Vinci, que s’ubicarà en un terreny adjacent al bosc ha provocat que diversos veïns i veïnes s’unissin per reivindicar la preservació de l’espai. Un espai, però, que no forma part del bosc de Volpelleres, ben bé. 

Resulta difícil saber amb exactitud de quan data aquest bosc. El que sí que se sap, però, és que documents de l’any 1853 ja parlen del bosc de Volpelleres. Un espai que en aquell moment tindria una extensió d’unes 70 quarteres, el que avui dia equivaldria a unes 20-25 hectàrees.  

Amb el pas dels anys, el bosc ha variat molt. Tant pel que fa a les dimensions, com a la seva forma sobre el terreny. Actualment, l’espai, catalogat com a sistema de parcs urbans, ocupa un total de 12 hectàrees. Un bosc format, principalment, per pins. A més, també hi ha alzines i diversos arbustos, típics dels boscos del Mediterrani. 

FOTO: Tino Rubio

L’any 1999, el govern de CiU va firmar el pacte de creixement de la ciutat, que preveia la creació de nous barris, com el de Volpelleres. El 2001, el Ple municipal aprovava inicialment el planejament. Una proposta que va comptar amb el suport de tot el ple menys amb el dels dos regidors d’ERC.

Un any més tard, i de manera unànime, el Ple municipal va donar per aprovat definitivament el planejament urbanístic. Tal com explica el tinent d’alcalde d’urbanisme, Damià Calvet, “qualsevol planejament ha de complir uns estàndards urbanístics. I per tant, hi ha un tant per cent que s’ha de dedicar a la viabilitat, a zona verda i a equipaments”. En aquest cas, al costat del bosc, es van catalogar dos terrenys com a sistema d’equipaments. Un d’ells, seria l’espai on s’ubicaran el nou IES Leonardo da Vinci i la nova escola La Mirada. Unes obres que començaven el passat 7 d’abril.

Precisament, és sobre aquest planejament urbanístic, redactat l’any 2001, que s’ha creat el barri de Volpelleres, inaugurat, oficialment, l’any 2006 per l’aleshores alcalde, Lluís Recoder.     

FOTO: Tino Rubio

Objectiu: potenciar el bosc

Entrada del Circuit de Cros FOTO: Arxiu

L’any 2010, Lluís Recoder va inaugurar el circuit de cros del bosc de Volpelleres. Un circuit que és fruit d’un conveni entre el Centre d’Alt Rendiment (CAR) i l’Ajuntament. El recorregut, de 1.500 metres, travessa el bosc i està obert a tota la ciutadania.

Els darrers anys, l’Associació de Veïns de Volpelleres ha reivindicat, més d’una vegada, la necessitat de millorar el manteniment d’aquest circuit i del bosc en si. En aquest cas, Calvet detalla que “estem treballant conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per convertir el bosc en un bosc metropolità. Volem potenciar el bosc en els seus usos ciutadans i esportius. I per tant, el circuit també el potenciarem més”.

Tot i que encara no hi ha dates fixades per executar aquest projecte, el Consistori confia que l’any 2018 ja estigui tot en execució. Una data que coincideix amb la inauguració del nou IES Leonardo da Vinci, que obrirà les portes el curs 2018-19.  

Volpelleres Viu, en defensa del bosc

Amb les tasques prèvies a les obres, el passat mes de març, com els moviments de terres, entre altres, va néixer el col·lectiu Volpelleres Viu. Un grup de santcugatencs units per una mateixa causa, la preservació del bosc. La principal reivindicació d’aquest col·lectiu era aturar la tala d’arbres, provocada per les obres.

El nou Leonardo da Vinci s’ubicarà en una parcel·la de 2 hectàrees contigua al bosc. En les tasques prèvies es van talar 119 arbres, dels quals 87 eren arbustos i 32, arbres. D’aquests 32, se’n van trasplantar 14 al bosc, majoritàriament alzines.

Un cop estigui el nou edifici construït, es plantaran 51 arbres nous a l’espai. Volpelleres Viu alerta ara de la tala de més d’un miler d’arbres de l’altra parcel·la adjacent al bosc, d’1 hectàrea. Per la seva banda, Calvet ha desmentit aquesta informació, ja que  “ara per ara no hi ha cap ús definit”. Cal destacar que en aquesta parcel·la d’1 hectàrea hi ha 246 arbres, dels quals 186 són pins blancs, i no més de 1.000.  

15 hectàrees: 12 de bosc protegit i 3 per a equipaments

Vista àeria del Bosc de Volpelleres amb les marques de cada terreny

Des de la creació del pla urbanístic del barri es va preveure la protecció total de la part del bosc, format per 12 ha. D’altra banda, les dues parcel·les adjacents al bosc, que sumen 3,1 ha (pintades de groc a la imatge) es van destinar a equipaments municipals. 

En el moment de redactar una planificació urbanística, cal tenir en compte diversos aspectes. Molts d’ells, sovint venen marcats pel nombre de ciutadans que s’espera que tingui el municipi. En aquest cas, el Consistori va preveure que les dues parcel·les pintades de groc a la imatge, i que no formaven part del bosc, calia reservar-les per a futurs equipaments.

Aquests terrenys, tal com detalla Damià Calvet, “eren terrenys de reompliment, de portació de terres”. De fet, amb una imatge àrea es veu la diferència amb la densitat boscosa i el tipus de terrenys. Pel que fa a la primera parcel·la, la que s’ubica al carrer Alfons d’Aragó i mesura 2,1 ha, és l’emplaçament del Leonardo da Vinci i la nova escola La Mirada. En canvi, ara per ara, a la parcel·la petita, ubicada a l’avinguda de la Via Augusta no hi ha cap projecte definit. De les 15 ha d’aquest espai, doncs, el 80% són bosc protegit i el 20% equipaments.

Ara mateix el Consistori està revisant, amb un procés de participació, l’actual pla d’equipaments per tal de renovar-lo en funció de les necessitats de cada barri. Per a la parcel·la d’una 1 ha encara no hi ha usos definits, per tant, no hi ha cap projecte sobre la taula. Però com destaca Calvet “els espais d’equipaments sempre són espais de reserva per quan la ciutat els necessiti, posar-los en joc”. 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem