Mira-sol estudia mesures per evitar el mosquit tigre

Un grup de treball específic s'encarrega de fer seguiment de la presència de l'insecte

El mosquit tigre és una de les principals preocupacions amb l'arribada de la calor al barri de Mira-sol. Per prevenir-ne la proliferació, el Consell de Barri compta amb un grup de treball específic encarregat de fer un seguiment de la presència d'aquest insecte al barri.

D'aquesta manera, a principis del mes de març, es va reunir el grup de treball amb tècnics municipals de Salut pública i membres del Centre del Mosquit del Baix Llobregat per estudiar alternatives per combatre la seva presència amb l'arribada de la calor, i establir actuacions a fer.

"Sembla que encara no s'han detectat indicis de mosquit entorn de la riera del Xoriguer", explica Xavier Barbany, sotsdirector del Consell de Barri i membre del grup de treball, "però els experts ens han donat una sèrie de pautes a seguir per evitar, en la mesura que sigui possible, la seva proliferació", afegeix.

D'aquesta manera, s'han de tenir en compte els tolls de la riera, on hi ha les larves, i les zones amb molta vegetació, que és on viuen d'adults. "Al voltant de la riera hi ha moltes parcel·les poc cuidades, i s'instarà els veïns a arreglar-ho, o l'Ajuntament hauria de prendre algun tipus de mesura", explica Barbany.

Actualment, l'Ajuntament realitza controls periòdics per detectar la presència del mosquit. Per part del Centre del Mosquit del Baix Llobregat, durant la sessió, es van explicar algunes possibles actuacions de control que s'estudiaran a fons per veure quina seria la més adient a la zona.

Des de les associacions es vol proposar que una part del pressupost de lliure disposició es destini precisament a combatre l'insecte.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem