L'Ajuntament vol acabar amb el mosquit tigre a Sant Cugat

El Consistori farà inspeccions i actuacions durant tot l'estiu en aquells punts on es detecti més problemàtica

L'estiu arriba amb altes temperatures a Sant Cugat, fet que provoca l'arribada del mosquit tigre. Des de l'Ajuntament de la ciutat s'han posat en marxa una sèrie de mesures, establertes per l'ordenança municipal, per tal de prevenir i controlar la presència de l'insecte.

 

Així doncs, durant les vacances d'estiu, es faran inspeccions i actuacions als espais públics que són considerats de més risc i aquells que es registrin més incidències per picades. També, s'han col·locat trampes en diversos punts de la ciutat, així com s'ha enviat a les llars del municipi un fulletó informatiu amb les principals mesures i recomanacions per combatre la presència d'aquest mosquit i per actuar en cas de picades. Aquests són només alguns dels controls que s'han establert a Sant Cugat

 

L'Ajuntament ha recordat que és vital la participació ciutadana per combatre aquest insecte i ja ha fet arribar a les llars del municipi informació amb els principals consells i recomanacions per combatre'l. A banda d'això, ha recordat que, segons l'ordenança aprovada el maig del 2016, les possibles infraccions de les mesures per combatre el mosquit tigre es poden sancionar amb multes d'entre 200 i 3.000 euros.

 

Aquest any, el control s'ha incrementat a la zona de la riera de Can Cabassa de Mira sol i a la Floresta. Les actuacions a Mira-sol compten amb un pressupost de 35.000 euros corresponents als diners de lliure disposició del 2016. A més, alguns dels protocols que se seguiran serà que agents cívics faran una campanya porta a porta per explicar als veïns algunes de les mesures. 

 

Per la seva banda, la Floresta vol establir un protocol de control biològic del mosquit tigre a partir d'altres espècies com peixos o libèl·lules que ajudin a reduir la presència d'aquest insecte.

 

Durant el mes de febrer del 2018 es preveu recollir totes aquestes dades en un informe. A partir d'aquí, es podran definir actuacions concretes per al control biològic del mosquit tigre. El pressupost total del projecte és de 1.000 euros.

El mosquit tigre a Sant Cugat

El mosquit tigre es va detectar per primera vegada a Sant Cugat l’any 2004. Es reprodueix en petits espais d’aigua estancada i per això cal evitar-los, així com tenir recipients a l’exterior on pugui acumular-se aigua i mantenir la vegetació controlada.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem