Sant Cugat incrementa el nombre de bodes de parelles homosexuals

De l'any 2012 al 2014 les unions entre homes i entre dones han passat de 6 a 8

Encara que Sant Cugat és una ciutat que celebra poques bodes entre persones del mateix sexe, segons demostren les dades entre parelles homosexuals celebrades durant els tres darrers anys, la ciutat està incrementant el nombre d'aquestes unions any rere any. Al municipi les bodes civils entre parelles gais es poden celebrar en dos llocs: a l'ajuntament –tant a la Sala de Plens de la nova com de la vella seu–, o al Jutjat de Pau, situat a la plaça de Barcelona.Així, mentre que l'any 2012, dels 389 matrimonis –religiosos i civils– celebrats a Sant Cugat, 6 van ser de parelles homosexuals; el 2013 es van celebrar 7 bodes entre persones del mateix sexe de les 347 bodes que es van fer, i l'any passat hi va haver 8 unions entre persones del mateix gènere del total dels 325 matrimonis. A més, i des de principi d'any i fins a inici d'aquest novembre, de les 140 bodes civils que s'han celebrat, només dues s'han fet entre persones del mateix sexe i en tots dos casos han estat entre dues dones. Encara que la xifra es més baixa, s'haurà de veure si aquest 2015 han augmentat les bodes respecte al 2014 o no.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem