L'Ajuntament aprofita l'estiu per enllestir 5 obres i fer una 20a d'actuacions

S’efectua una vintena d’actuacions per valor de 660.000 €

Aprofitant que durant els mesos d’estiu disminueix l’afluència de persones i vehicles a la ciutat, l’Ajuntament destina aquest període –especialment el mes d’agost- per seguir executant diversos treballs de millora en equipaments i vies urbanes. En concret s’efectuen 5 obres i més d’una vintena d’actuacions per valor de 660.000 euros.

Obres d’estabilització del carrer de la Llum (les Planes)

Estabilització del carrer, que ha patit un lliscament per causa d’episodis de fortes pluges, mitjançant un sistema format per dues pantalles i una llosa per tal que el carrer disposi d’un nou paviment. El projecte també inclou el desguàs de les aigües pluvials, la reposició de sistemes de contenció de vehicles, la formació d’un muret de contenció de terres i la reposició de tot el paviment de calçada i vorera (amb configuració de plataforma única). L'obra té un preu de 66.532 euros.

Coberta de la pista de hoquei de la ZEM Jaume Tubau

També es faran les obres per col·locar la coberta de la pista de la ZEM Jaume Tubau, que estarà enllestida en uns tres mesos i tindrà un pressupost de 308.252 euros. 

[r:1

Carril bici i de vianant a la rotonda de l’Hipòdrom

Represa d’aquestes obres, que serviran per implantar un nou itinerari per a vianants i carril bici a la carretera de Rubí, en el tram comprès entre la rotonda de l’Hipòdrom i la plaça del Xic. La previsió és que els treballs, amb un cost de 174.222 €, finalitzin a finals d’octubre.

Col·locació de vitralls a l’església del Monestir (actuació recentment finalitzada)

Després de més d’un segle sense vitralls, els finestrals gòtics de la façana sud de l’església del Monestir tornaran a vestir de vidre. La restauració d’aquesta façana s’ha realitzat gràcies a la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona amb l’Ajuntament.

Es tracta de vitralls de llosetes diaprades "quarry glazing losage" realitzades amb emplomat de peces de vidre de color, incolor i romboïdal, en tres obertures existents de la façana sud del Monestir. Això ha comportat la realització de plantilles prèvies, tall del vidre, pintura del vidre, emplomat, emmasillat i neteja dels plafons, instal·lació de les varetes de suport i fixació dels vitralls amb morters de calç, llistons metàl·lics i màstic de vidrier, seguint tècniques manuals pròpies de l’Edat Mitjana.

Més info: Es reprenen les obres de la pista de la ZEM Jaume Tubau, i acabaran "en 3 mesos"

Ordenació viària als carrers Turó del Pinyer i Sant Quirze i adequació d’àrea verda

S’han adequat 218 places d’àrea verda a la zona del Turó del Pinyer (barri de l’Eixample Sud, a prop de la carretera de la Rabassada). També s’ha aprofitat aquesta actuació per ordenar viàriament aquesta zona: s’ha canviat de sentit de circulació un petit tram dels carrers Turó de Pinyer i Sant Quirze. Aquesta actuació finalitzarà a principis d’agost i té un cost de 8.300 €.

Actuacions Brigada Municipal

La Brigada d’Obres municipal està realitzant actuacions de millora en una dotzena d’equipaments, especialment educatius. L’objectiu és que totes les actuacions estiguin finalitzades per a l’inici del curs escolar. El cost aproximat és de 40.000 €.

 • Escola La Floresta: adequar armari d'obra al comptador aigua, col·locar porta gimnàs i reparar/netejar els canals recollida a la coberta de l'edifici de parvulari i de l’edifici de primària. Arranjar el revestiment vertical dels passadissos.
 • Escola Joan Maragall: tapar els desguassos del vestuari del gimnàs amb malles.
 • Escola Pins del Vallès: arrenjar porta del magatzem de la caseta del conserge. Millores a la sala de calderes del gimnàs dins del projecte europeu GeoFit https://geofit-project.eu/.
 • Institut-escola Catalunya: adaptar vàters al parvulari per a infants amb diversitat funcional.
 • Escola Bressol Gargot: adequar una pilastra de la tanca del mur perimetral exterior.
 • Escola Bressol Montserrat: enderroc de la caseta d’obra del pati i millora del paviment.
 • Escola de Música Victòria dels Àngels: eliminar el graó d’accés principal i fer rampa idèntica a la ja existent en un tram.
 • Policia Local: millora connexió clavegueram a l’aparcament de la Policia Local.
 • Protecció Civil-Síndic: netejar canals i patis interiors per millorar el desguàs d’aigua.
 • ZEM Jaume Tubau: arranjar una fuita d’aigua.
 • ZEM Valldoreix: millora connexió amb clavegueram.
 • Carrers de l’eix de vianants: arranjaments puntuals del paviment malmès pel trànsit rodat i les obres de particulars.Actuacions servei Parcs i Jardins

Actuacions del servei de Parcs i Jardins

Les actuacions a les escoles han tingut un cost de 14.900 €. La resta estan incloses en el contracte de manteniment de Parcs i Jardins de la ciutat.

 • Escola Catalunya: canvi ubicació sorral (pati de primària) i canvi ubicació sorral i instal.lació de teles d’ombra (pati d’infantil).
 • Escola Bressol Cavall Fort: renovació del terra del pati de nadons. 
 • Monestir: condicionament i desherbatge a l’església paleocristiana del Claustre del Monestir.
 • Zona Can Campanyà: restauració d’un espai, condicionament amb estabilització i perfilat de terres per fer una futura zona d’espai verd (actuació sense cost per a l’Ajuntament)
 • Campanya de poda en verd al casc urbà i barris.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter, Instagram i TikTok.

 
Comentaris

Destaquem