Maria Mir

AFA de l'escola Collserola i membre d'Escoles per la Sostenibilitat