Els santcugatencs podran participar en el nou Pla d'Equipaments

Ara s'iniciarà un període per revisar l'actual pla i aprovar-lo durant el 2016

L’àrea de Participació Ciutadana idearà un mecanisme participatiu per a revisar el Pla d’Equipaments. Així s'ha acordat en el Ple Municipal d'aquest dilluns, 21 de desembre, la darrera sessió plenària de 2015, en el que totes les formacions polítiques que donen forma a aquest òrgan, han aprovat tirar endavant aquest pacte en dorma de moció institucional. La moció preveu també que els Consells de Barri siguin l'ens de participació determinant.

Ara s'iniciarà un període per revisar l'actual Pla d’Equipaments de Sant Cugat (2008-2018), iniciar les accions de diagnosi tècnic abans de febrer de 2016, preveure l’actualització i aprovar el Pla d’Equipaments el 2016. L'actualització respon a la necessitat de renovar el pla, com recull el propi projecte, i tenint en compte que la ciutat ha registrat un creixement demogràfic de 7.457 habitants en sis anys i concentrada en determinats àmbits urbans; que la crisi econòmica amb una forta restricció pressupostaria en els exercicis posteriors i que encara no s’han executat projectes com la Sala de concerts, la cobertura de Les Pistes de Sant Francesc, la de Les Planes i la biblioteca central, previstos per executar el aquets mandat. 

A més, el text compren la definició d'usos, convenis i plans de manteniment en les masies municipal i en equipaments com l’antic Ajuntament, Can Quitèria o la Casa Jaumandreu - Villa Felisa.

Més sobre el Pla d'Equipaments

El Pla d’Equipaments de Sant Cugat (2008-2018) va néixer amb la voluntat de definir els equipaments que necessitava la ciutat pels pròxims 10 anys. El projecte va ser elaborat amb un procés de participació ciutadana, amb aportacions i consideracions de la ciutadania, entitats i els partits que aleshores formaven el consistori.  

La revisió de l'antic pla es basa en la constant actualització, revisió d’objectius i encaix territorial per adaptar-lo a les necessitats reals de la ciutat en cada moment, ja que la diagnosi prèvia al pla advertia tenir en compte la voluntat de supervisar el document cada tres anys per adaptar-lo a la realitat i les necessitats de cada moment.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem