La reforma de l’administració local suposarà la fi de les EMD?

L’avantprojecte de la Llei de Bases de Règim Local planteja la supressió dels ens locals menors al municipi

El paquet de mesures que va anunciar el govern espanyol posa en perill la continuïtat de les EMD. L’informe de l’avantprojecte de la Llei de Bases de Règim Local pretén suprimir les entitats menors i pedanies entre les quals hi ha les Entitats Municipals Descentralitzades com Valldoreix o Bellaterra.

A Catalunya hi ha 63 EMD d'entre les quals Valldoreix és la més gran quant a població. Totes elles estan agrupades en un organisme, l’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC) que està presidit pel president de Valldoreix Josep Puig. A l’estat espanyol també hi ha diversos tipus d’entitats d’àmbit territorial inferior al municipi. Concretament, i per posar alguns exemples, a Lleó n’hi ha 1.234, a Burgos 653, a Navarra 351 i a Àraba 336 com recorda en la seva columna d’opinió al web del Tot Sant Cugat l’historiador valldoreixenc Juanjo Cortés.

Valldoreix no pateix
Valldoreix i les EMD s’escuden en la legislació catalana per afirmar que la seva continuïtat com a administració pública està garantida. El president de l’EMD, Josep Puig, s’ha mostrat confiat en què el reconeixement d’aquests ens dins de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya garanteix la continuïtat del model de descentralització territorial català.

Puig també ha replicat les paraules del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Crisobal Montoro, que va acusar d’opacitat les entitats locals menors. Pel president de Valldoreix les paraules del ministre no s’ajusten a la realitat ja que “la pràctica totalitat de les EMD de Catalunya són entitats transparents que rendeixen comptes davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que fiscalitza la gestió econòmica, financera i comptable de les EMD catalanes”. També recorda que les EMD catalanes “han estat cabdals en la prestació de serveis en nuclis rurals”.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem