La reforma municipal suposaria 1 milió d'estalvi en sous de polítics per mandat

Se suprimirien 8 regidors del 25 actuals i les atribucions als partits generarien un estalvi de 70.000 euros anuals

L’Ajuntament de Sant Cugat estalviaria uns 330.000 euros cada any si s’apliquessin ara les mesures de reducció del pes polític a les administracions locals que ha anunciat aquesta setmana el govern espanyol. Tot i que encara s’ha de concretar en una futura llei, reduint els regidors un 30% Sant Cugat passaria de tenir 25 a 17 representants electes per la ciutadania. És a dir, les arques municipals s’estalviarien 8 salaris de càrrecs polítics.

Sumant les retribucions de l’equip de govern i les dels membres de l’oposició cada any Sant Cugat paga 880.000 euros als seus polítics. A l’espera que els pressupostos generals fixin els sous dels polítics, suprimir un 30% el nombre de regidors suposaria més de 260.000 euros l’any. És a dir, en un mandat de 4 anys la ciutat disposaria de més d’un milió d’euros extres.

Menys diners pels partits
A aquest estalvi cal sumar-li el 20% de reducció d’aportacions als partits polítics que ha anunciat Mariano Rajoy. Aquest mandat els partits perceben (entre atribucions directes i sous dels seus secretaris municipals) 350.000 euros cada any. Traient un 20% a aquesta quantitat l’estalvi per la ciutat seria de gairebé 70.000 euros cada any. Sumant aquesta dada als 260.000 euros anuals que es deixarien de pagar en concepte de retribucions als polítics l’estalvi ascendeix a 330.000 euros anuals. Durant tot el mandat estaríem parlant d'1,3 milions d’euros.Les conseqüències
Continuant amb aquest exercici de política ficció i suposant que es passaria de 25 a 17 regidors el ple municipal de Sant Cugat quedaria de la següent manera aplicant l'actual sistema electoral:
  • CiU que ara té 15 regidors, seguiria governant amb una majoria absoluta de 10 regidors.
  • La segona força municipal, el PP, reduiria la seva representació de 4 a 2 regidors els mateixos que tindria el PSC i ICV que no alterarien els seus representants actuals.
  • Per últim la CUP perdria un dels seus dos regidors.
Cal aclarir que fins que no es publiqui la Llei de Bases de Règim Local no quedarà exactament definit la reducció de polítics de municipis com Sant Cugat ni la seva retribució. El que sí ha deixat clar Mariano Rajoy és que s’homogeneïtzarà el sector i no hi haurà diferències a cap lloc de l’estat Espanyol.
 
Més informació
 
Comentaris

Destaquem