El Síndic de Greuges assenyala l'Ajuntament de Sant Cugat

L'organisme denuncia que el Consistori santcugatenc no respon com pertoca a les sol·licituds d'accés a la informació

El Síndic de Greuges de Catalunya ha llançat un toc d'atenció a l'Ajuntament de Sant Cugat per no complir la llei de transparència, pel que fa a la resposta de les sol·licituds d'accés a la informació dels ciutadans. El Síndic ha elaborat l'informe anual Transparència, accés a la informació pública i bon govern, fet a partir d'enviar peticions d'informació a les administracions per comprovar el seu temps de resposta.

Per una banda, el Síndic ha entrat una sol·licitud d'accés a la informació com a ciutadà ocult a tots els municipis catalans de més de 20.000 habitants i Sant Cugat és un dels ajuntaments que no ha respòs la petició. A més, el Consistori santcugatenc és reincident, ja que l'any passat tampoc va contestar al Síndic. En canvi, el Síndic reconeix Sant Cugat com un dels únics cinc municipis que ha creat un registre de grups d'interès.

 

L'informe del Síndic posa de manifest que les sol·licituds d'accés a la informació respecte el 2016 s'han triplicat, tot i que  lamenta que encara molts ciutadans no coneguin l'existència d'aquest dret, "ni què significa ni com es practica". En l'informe actual hi consten 9.127 sol·licituds a les diverses administracions i als ens del sector públic.

De fet, l'informe constata que cal incrementar la difusió dels drets que reconeix la normativa, amb èmfasi en el dret d'accés a la informació pública, i reclama a la Generalitat i a les administracions municipals i supramunicipals que facin un "esforç" en aquest sentit.

Així doncs, el Síndic considera que més, que accions comunicatives individuals per part de cada administració, seria convenient cercar "vies d'acció conjunta per plantejar una campanya de difusió comuna de totes, de manera que pugui tenir un impacte més alt en el conjunt de la ciutadania".

Més informació
 
Comentaris

Destaquem