La fiscalia investiga diverses factures de l'Ajuntament de Sant Cugat

Els Mossos d’Esquadra van acudir dilluns, 22 de juliol, a l’edifici consistorial per tal de reclamar l’informe de l’interventor municipal

La fiscalia superior de Catalunya ha requerit a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès documentació referent a diferents contractacions. Dilluns, 22 de juliol, els Mossos d'Esquadra van anar a l'ajuntament per reclamar un informe de l'interventor municipal sobre la liquidació del pressupost 2018 i tota la seva documentació relativa, segons explica el mateix Ajuntament en un comunicat. Aquest informe, requerit per la fiscalia en el marc d’un procés d’investigació, "inclou el detall d’un conjunt de factures sobre encàrrecs efectuats per l’Ajuntament que no s’havien ajustat correctament als procediments requerits en l’àmbit de la contractació", apunta el mateix comunicat.  L'ajuntament està acabant de recopilar la informació per lliurar-la a la fiscalia. 

 

Fa dos mesos Ciutadans va anunciar que presentaria una denúncia a la fiscalia precisament per investigar contractes que deien que s'havien fet irregularment. TOT i això en el requeriment rebut per l'Ajuntament no especifica si á petició és arran d'aquesta denúncia. 

Des de l'Ajuntament apunten dues qüestions en el mateix comunicat. 

  1. En el mateix document sobre la liquidació del pressupost 2018 hi ha els informes tècnics que acrediten que el preu del servei o subministrament realitzat s’havia ajustat al preu de mercat o, en el cas de serveis que havien excedit l’objecte del contracte, que els preus facturats es corresponien amb els preus inicialment contractats. Per aquest motiu, es va concloure que no s’observava cap perjudici econòmic per a aquesta Administració.
  2. L’Ajuntament va aprovar –a través d’un decret d’alcaldia amb data 14 de juny d’enguany-un Pla d’Acció per a la millora dels resultats del control intern municipal. Aquest Pla, fiscalitzat pel mateix interventor municipal, té l’objectiu d’aplicar noves mesures que ajustin l’actuació municipal als procediments requerits en l’àmbit de la contractació pública. 

 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem