Sant Cugat crearà el 6è Consell de Barri per "tenir un format més equilibrat"

Sant Cugat crearà el Consell de Barri Centre, la qual cosa suposarà modificacions dels límits territorials dels consells de barri Centre Est, Centre Oest i Mira-Sol

Sant Cugat crearà el 6è Consell de Barri, El Consell de Barri Centre, amb l'objectiu de "tenir un format més equilibrat, tal com ha explicat el regidor de Participació i Barris, Marco Simarro. La creació d'aquest nou consell de barri provocarà modificacions de la delimitació territorial dels consells de barri Centre Est, Centre Oest i Mira-Sol: "Volem reduir el Consell de Barri del Centre Est, tal com es reclamava des de les entitats, per tenir un format més equilibrat tant en nombre d'habitants com per una qüestió territorial", ha dit Simarro. El regidor ha explicat que amb aquesta mesura es vol "equilibrar els consells del centre, reconèixer barris amb identitat pròpia, unificar els barris del centre que estaven fragmentats i definir nous límits territorials que siguin més estructurals".

Cal destacar, però, que el càlcul de l'Ajuntament és que el Consell de Barri Centre -encara no s'ha decidit el seu president- comenci a funcionar com a tal a partir del març del 2020, ja que la seva constitució haurà de passar per diferents fases: aprovació de les modificacions als consells de barri Centre Est, Centre Oest i Mira-Sol durant el mes de novembre; ratificació al ple municipal entre el mes de gener i febrer del 2020 i, per últim, constitució del Consell de Barri Centre: "Els tres consells de barri del centre queden bastant equilibrats, amb entre 18.000 i 22.000 persones, i creiem que a escala interna de participació serà un format més idoni", ha apuntat Marco Simarro.

 

A més, el regidor de Participació i Barris ha explicat que "un cop constituïts, els consells de barri treballaran en un procés participatiu que permeti fer una diagnosi del territori, però acorada amb mirada de cada barri per determinar les principals necessitats i propostes que el veïnat vegi que falten o que s'haurien d'incorporar als barris". A més, segons Simarro, encara que s'afegeixi un Consell de Barri més, la voluntat del consistori és que no hi hagi una reducció dels diners de lliure disposició que toquen a cadascun: "La previsió no és reduir, i estem treballant amb una proposta sobre la dotació econòmica que haurien de tenir els consells de barri, i dels diferents processos de participació on posem diners", ha avançat el regidor.

El regidor també ha destacat que "hi ha moltes coses de funcionament intern que hem detectat que s'han de canviar", per augmentar la capacitat de decisió d'aquests òrgans de participació inframunicipal. Simarro també s'ha pronunciat sobre el fet que, a diferència del mandat anterior, tots els presidents dels consells de barri, que es van anunciar en el passat ple municipal, són regidors dels partits que formen el Govern, i no n'hi ha cap de l'oposició: "Pensem que és un Govern prou representatiu de la ciutadania, creiem que hi ha molta diversitat representada, i alhora estem intentant aplicar uns canvis que ens creiem, i treballar des de Govern, amb les presidències de Govern, amb les consignes que surtin des de la regidoria de Participació i Barris, ho consideràvem important", ha argumentat.

 

Les modificacions territorials

Centre Est

 • Eixample Est (de Centre Est a Centre).
 • Centre Est (De Centre Est a Centre).
 • Sant Domènec est (De Centre Est a Centre Oest)
 • Volpelleres (De Centre Est a Centre Oest).
 • La Guinardera (De Centre Est a Centre Oest).
 • Can Sant Joan (De Centre Est a Centre Oest).
 • Galliners (De Centre Est a Centre Oest).
 • Can Barata (De Centre Est a Centre Oest).
 • Sol i Aire (De Centre Est a la Floresta).
 • Sant Medir (De Centre Est a la Floresta).

Centre Oest

 • Eixample Oest (De Centre Oest a Centre).
 • Centre Oest (De Centre Oest a Centre).

Mira-Sol

 • Can Gatxet (De Mira-Sol a Centre Oest).
 • Arxiu (De Mira-Sol a Centre Oest).

 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem