contingut promocionat
grup policlinic L

 

En quins casos hem de demanar cita presencial amb el metge?

La Dra. Bosque del Policlínic Torreblanca ens explica la importància de valorar el risc i el benefici d'anar al centre sanitari prioritzant les mesures d'aïllament físic

El confinament i la por de contreure la malaltia desequilibren la valoració clínica d'altres malalties, no la de la Covid-19, ja que les malalties no han desaparegut i continuen existint malgrat el coronavirus.

La sobrecàrrega assistencial d'aquests dies i les recomanacions que les persones sanes no es desplacin als centres sanitaris fan que arribin menys urgències que no són coronavirus als hospitals i als centres assistencials, però les que arriben són de molta més gravetat. Però com saber en quins casos hem d'anar a un centre mèdic?

 

Policlinic torreblanca B.


Pediatria 

Com a pediatra de Policlínic Torreblanca, la Dra. Bosque explica les recomanacions per a garantir l'atenció integral dels problemes de la infància i el suport a les seves famílies o als qui posseeixin la seva guarda i custòdia; en compliment dels drets reconeguts per la Convenció dels Drets del Nen (CDN):

  • Reforçar el seguiment telefònic o presencial a tots els nounats, i assegurar els controls de salut i vacunes almenys fins als 15 mesos d'edat; amb prioritat de les famílies en situació d'adversitat o de risc social.
  • Incrementar accions de seguiment, informació i suport a les famílies
  • Garantir l'assistència pediàtrica necessària, telefònica o presencial, a nens, nenes i adolescents.
  • Garantir les visites d'urgències telefòniques o presencials.


Al·lèrgies 

A més i com a al·lergòloga de Policlínic Torreblanca, la Dra. Bosque exposa que durant la pandèmia en curs, i mentre es fomenta el distanciament social, la majoria de l'atenció d'al·lèrgies i casos relacionats amb la immunologia podria realitzar-se a través de l'atenció telemàtica, segons la gravetat del procés el doctor decidirà si és convenient una visita presencial.

  • Però hi ha casos en què els pacients han de ser visitats de manera presencial i serien els pacients amb immunodeficiències primàries, pacients en tractament amb immunoteràpia subcutània tant per a verins d'abelles o vespes com per a aeroal·lergens, tractaments biològics, dessensibilitzacions a aliments i a medicaments.
  • Pacients amb asma i/o rinitis de certa gravetat. Urticària no controlada i anafilaxis.
  • Els pacients amb asma no han de rebaixar el tractament controlador durant aquests dies i per al conjunt de les malalties al·lèrgiques és de gran importància seguir amb els tractaments prescrits. Seguir igualment amb la prescripció de la immunoteràpia sublingual si és el cas.
  • En els pacients amb asma bronquial: Si l'exacerbació és lleu, es pot manejar amb atenció telemàtica. Per als pacients amb asma de qualsevol gravetat que mostrin un empitjorament del control o una exacerbació aguda, es recomana la visita presencial sempre seguint les normes establertes per a Covid-19.


La seguretat en les visites presencials als centres del Grup Policlínic

En general en totes les especialitats és important valorar el risc-benefici d'anar al centre sanitari específic prioritzant les mesures d'aïllament físic. Seguint aquestes recomanacions els Centres assistencials del Grup Policlínic, a l'inici de l'epidèmia es van constituir com a centres verds per a la infecció de coronavirus, per a assistir als pacients amb diferents patologies quan estigui indicada la visita presencial.

A més, per a assegurar les mesures d'aïllament dels pacients, el grup ha creat circuits universals que eviten la infecció creuada, control de pacients a l'entrada, normes de desinfecció i neteja dels consultoris després d'haver realitzat una visita i distanciament pràcticament total dels pacients.
Per a les consultes en general i per a afavorir les mesures d'aïllament i garantir l'atenció integral del pacient, el centre ha implementat un servei de telemedicina per via telefònica, sent els professionals juntament amb els pacients els que decideixen la possibilitat de la visita presencial amb totes les garanties descrites.

Els centres de Grup Policlínic continuen atenent visites i urgències mèdiques, sigui telemàticament o presencialment en les seves especialitats de dilluns a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 19.30 h. Trucant al telèfon 935891888 o enviant un mail a info@grup-policlinic.com es pot concertar cita mèdica telemàtica i presencial.
 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem