contingut promocionat
Torres & associats L

 

Quines empreses poden demanar concurs de creditors?

La finalitat del concurs de creditors és precisament protegir al deutor i dotar-lo dels instruments idonis per combatre i superar la insolvència

Malgrat que la declaració de concurs de creditors s'acostumi a associar amb la liquidació de l'empresa, la finalitat de la Llei Concursal és precisament protegir al deutor i dotar-lo dels instruments idonis per combatre i superar la insolvència. Perquè aquestes eines siguin tan eficients com sigui possible, és recomanable sol·licitar la declaració de concurs així que s'intueixi una insolvència imminent. Immediatament s'activen els mecanismes de protecció. D'aquests, cal començar esmentant la suspensió d'execució de garanties: serà impossible pels creditors embargar els béns necessaris per a l'activitat professional o empresarial del deutor. Igualment rellevant és la capacitat de rehabilitar contractes essencials que haguessin estat resolts, així com l'habilitat de rescindir (=anul·lar) tots aquells negocis jurídics perjudicials per al deutor, que haguessin tingut lloc dos anys abans de la declaració de concurs.

D'altra banda, els contractes de tracte recíproc vigents, no es resoldran pas ni per la mera declaració de concurs, ni per l'incompliment del deutor anterior a aquesta declaració. És més, en el cas d'incompliment posterior, si el jutge que està coneixent el concurs ho considera pertinent, podria acordar igualment la vigència del contracte.

Cal tenir en compte, però, el privilegi que tenen alguns creditors com Hisenda, Seguretat Social, treballadors i hipotecaris a l'hora d'afrontar les situacions d'insolvència per poder millorar les possibilitats de sortir-se'n. Per més informació, no dubti en posar-se en contacte amb el departament de Dret Mercantil de Torres & Associats.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem