Les cases dels mestres de la Floresta ja tenen masovers

La primera promoció d'habitatge públic de Catalunya en règim de masoveria urbana, més a prop de ser realitat a Sant Cugat

Promusa ha fet pública la llista d'admesos per entrar a viure a les cases dels mestres de la Floresta en un règim mixte entre el lloguer social i la masoveria urbana. Una vintena de persones, amb nens inclosos, han estat els seleccionats per Sostre Cívic, la cooperativa que gestiona l'espai, per viure a les onze cases disponibles. Cinc persones soles, tres parelles sense fills, dues parelles amb fills i una persona amb un fill seran els habitants de les cases dels mestres.

Tot i això, els masovers encara no poden entrar a viure als habitatges. I és que abans, Promusa ha de fer les obres d'habitabilitat pertinents, així com l'enderroc d'algunes parets per acabar de conformar les cases independents. Les superfícies útils dels habitatges oscil·len entre 37m2 i 71 m2. El preu de l'arrendament per m2 serà de 4€ (quotes mensuals d'entre 120 i 280 euros), als que s'hi hauran d'afegir les despeses de comunitat, serveis i l'IBI. A més, els inquilins hauran de rehabilitar i tenir cura dels habitatges, que portaven temps abandonats.

Tot apunta que el 29 de gener, Sostre Cívic ha organitzat una trobada amb totes les persones que es van inscriure per viure a les cases dels mestres, que servirà, entre altres, perquè els habitants es comencin a conèixer entre ells.

Un projecte pioner

El 2013, l'Ajuntament de Sant Cugat va mostrar la seva voluntat en impulsar la masoveria urbana al municipi. Passaven els mesos i no es convertia la voluntat en realitat. En aquest context, a l'estiu del 2015, el col·lectiu de la Floresta 6 claus va ocupar les cases dels mestres, propietat de Promusa, per forçar a l'Ajuntament a impulsar-hi la masoveria urbana.

Després de mesos de negociacions, l'Ajuntament i Promusa van acordar cedir la gestió de l'espai a Sostre Cívic, per tal que vehiculés la proposta de masoveria urbana. Amb la publicació de la llista de seleccionats es fa un pas més per acabar convertint en realitat la primera promoció d'habitatge públic en règim de masoveria urbana. Quan acabi la cessió a Sostre Cívic, les cases dels mestres tornaran a formar part del parc d'habitatge de Promusa.

La masoveria urbana és el contracte en virtut del qual els propietaris d'un habitatge en cedeixen l'ús, pel termini que s'acordi, a canvi que els cessionaris n'assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment. La masoveria urbana permet, per un costat, reduir el nombre d'habitatges desocupats i/o en mal estat, i per un altre costat, dóna resposta a les necessitats d'habitatge a una part de la població.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem