Sant Cugat lliurarà 58 nous habitatges de lloguer protegit a Can Mates

D'altra banda, Promusa ha adquirit 6 pisos per destinar-los al lloguer protegit a través de la fórmula del "tanteig i retracte"

Sant Cugat del Vallès lliurarà al mes de setembre una promoció de 58 habitatges de protecció oficial (HPO) en règim de lloguer general. Uns habitatges que s'han construït al barri de Can Mates, entre els carrers de Vallseca i Bener de Moxó, i que l'alcaldessa de la ciutat, Mireia Ingla, ha visitat aquest 26 de juliol.

Els 58 nous pisos són de promoció privada (construïts per l'empresa Vielsa) i seran gestionats per l'empresa pública municipal Promusa. Això significa que els habitatges s'han adjudicat mitjançant un sorteig públic fet de Promusa i tenint en compte els criteris propis del registre de sol·licitants d'habitatges d'HPO de Sant Cugat. El preu del lloguer serà exactament igual que un habitatge protegit de promoció pública. Els nous habitatges tindran la qualificació de protecció oficial durant els 10 primers anys. Després, es contempla que, si les dues parts hi estan d'acord, Promusa continuï gestionant aquesta promoció durant 10 anys més.

 

Aquesta promoció és fruit d'un acord entre l'Ajuntament, Promusa i l'empresa Vielsa en el marc de la modificació de PGM aprovada a les zones verdes de Valldoreix. Inicialment la parcel·la on s'han construït aquests habitatges (propietat de Vielsa) estava qualificada de sòl terciari, però l'Ajuntament va acordar traslladar-hi part del sostre residencial que tenien les finques de can Monmany i can Busquets (que van quedar preservades de la urbanització). D'aquesta manera, aquesta parcel·la va passar a ser qualificada de residencial amb l'obligació d'estar qualificada de HPO durant com a mínim els 10 primers anys.

Paral·lelament, l'Ajuntament ha adquirit 6 habitatges a través de la fórmula del "tanteig i retracte", que dona prioritat de compra a l'administració quan els grans tenidors es venen pisos en execució hipotecària. Aquests 6 habitatges es destinaran al programa de lloguer social, i estan ubicats als carrers Monestir, Major, camí de la Creu, Vallès, Migdia i al passatge Torre Blanca. Per adquirir aquests habitatges s'ha destinat un total de 0,85 milions d'euros, dels quals un 56% s'ha finançat a través d'un conveni amb l'Institut Català de Finances. A més, Promusa ja porta adquirits aquest any 5 habitatges protegits de venda per tal de destinar-los al lloguer protegit.

 

Amb aquestes darreres adquisicions i el lliurament de la nova promoció, Sant Cugat disposarà d'un parc de 575 habitatges de lloguer protegit gestionats per l'Ajuntament a través de Promusa.

Més informació
 
 
Comentaris

Destaquem