contingut promocionat
Torres L

 

Si tens fills i tens previst fer un testament has de saber què és el fideïcomís

El fideïcomís és una obligatorietat que has de conèixer si has pensat en fer el teu testament

El fideïcomís és una institució del dret successori molt arrelada a la cultura catalana. Consisteix en la facultat que té el testador (conegut com a "fideïcomitent"), d'obligar al seu hereu (que rep el nom de "fiduciari"), a transmetre la seva herència a un segon hereu designat (referenciat com a "fideïcomissari"). És el cas de l'àvia que deixa la casa al fill, obligant-lo a transmetre-li al nét. El testador decideix quin fet desencadenarà aquesta transmissió, sent la mort del fiduciari el més recorrent. Tot i això, també es poden preveure altres causes, com contraure matrimoni, o adquirir una concreta edat.

El fideïcomís es comprèn com un gravamen imposat al primer hereu, ja que a part de trobar-se condicionat a lliurar el bé al segon, tampoc podrà vendre'l. A més a més, se li imposa el deure de prendre inventari en el moment que rep el bé, i de prestar una garantia per la seva conservació i administració.

Segons el Codi Civil de Catalunya, les persones jurídiques també podran ser designades com a primers hereus, i en aquest cas, es limita temporalment el fideïcomís a 30 anys. Pel que fa al nomenament dels segons hereus, la llei preveu fins i tot, que ho puguin ser persones que no s'hagin concebut en el moment de la mort del testador, havent-hi aquest estipulant per exemple, que anomena fideïcomissaris "als fills que els meus fills puguin arribar a tenir". En el departament de dret successori de Torres & Associats queda a disposició per qualsevol dubte o comentari.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem