Està d’acord que s’abaixi l’IBI?

Ramon Gutiérrez - Regidor d’ICV-EUiA

L’IBI és un impost lineal, el que vol dir que no és progressiu, no paga més qui més pot pagar, el tipus impositiu és el mateix per a tothom. A ICV-EUiA no som partidaris de rebaixar aquest tipus d’impostos en època de retallades de serveis públics. En un moment en què les necessitats de la ciutadania són moltes i urgents, rebaixar els impostos de forma universal posa en risc la cobertura d’aquestes necessitats i dificulta la seva funció principal que no hauria de ser recaptatòria sinó com a eina de redistribució.

Ja que en l’àmbit legal no podem fer-lo progressiu, el que sí que reivindiquem cada any és preveure una partida pressupostària per a subvencionar el pagament de l’IBI a famílies en situacions de precarietat, d’atur o de desnonament; és a dir, subvencionar a aquelles famílies a qui sí que els suposa un patiment pagar aquest tipus d’impost.

Rebaixar-lo només a qui li fa falta. Considerem que a la gran majoria de famílies de Sant Cugat no rebaixar l’IBI no els generarà un patiment i, en canvi, aquesta rebaixa suposa que l’Ajuntament obtindrà un milió d’euros menys de recaptació. I amb un milió d’euros es poden fer moltes coses.

Álvaro de Benejam - Regidor del PP

Atesa la pujada del 360% del rebut de l’IBI des de l’any 2000, el PP sempre ha defensat la necessària revisió a fons d’aquest impost. Durant els últims cinc anys, el rebut ha pujat una mitjana del 5% anual, en contrast amb la baixada del valor dels immobles.

En l’exercici 2015, el tipus impositiu establert pel govern local és del 0,43%. El PP ha defensat durant tot el mandat anterior i durant el que portem de l’actual, que cal abaixar-lo al màxim. Aquest 2015 podria haver-se fixat per sota (el mínim legal és el 0,4%) i estalviar alguns diners als contribuents, però la falta de voluntat de CiU no ho ha permès.

Per al 2016, és veritat que hi haurà una baixada del 2,5%, tenint en compte que la Llei de pressupostos de l’Estat ha permès als ajuntaments aplicar una rebaixa del 18% als valors cadastrals, mitigada en el cas de Sant Cugat per una pujada del tipus impositiu pel 2016 que donarà com a resultat aquest 2,5% de rebaixa al rebut. Però aquesta rebaixa no serà  real perquè no s’ha tingut en compte que l’IPC d’enguany ha baixat el 0,5%.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem