Pas endavant per l'aprovació de l'ordenança per regular els clubs cannàbics

A partir d'ara s'obre un termini de 30 dies per fer al·legacions i després procedir a l'aprovació final

El Ple Municipal d'aquest dilluns, 23 de gener, ha aprovat inicialment l'Ordenança Reguladora dels Clubs de Cànnabis de la ciutat.

Una ordenança que, entre altres, estipula que els clubs cannàbics de Sant Cugat s'hauran de situar a 200 metres d'escoles, CAPs o equipaments esportius, o els clubs que vulguin obrir hauran de presentar una llicència ambiental. Després d'aquesta aprovació inicial, que ha comptat amb el suport de totes les formacions del ple, excepte el PP i l'abstenció de Dimitri Defranc, regidor no adscrit, s'obrirà un termini de 30 dies per tal que les entitats i veïns que ho vulguin, puguin fer al·legacions i un cop s'hagin resolt, es procedirà a l'aprovació definitiva. 

Per tal de crear aquesta ordenança, l'Ajuntament va crear un grup de treball format per partits polítics, associacions cannàbiques i veïnals i experts ha estat l'encarregat d'elaborar el document que ha d'establir els criteris pels nous clubs de fumadors. Un grup de treball que ha sabut trobar el consens tal com han destacat les formacions municipals participants, totes menys el PP. 

En aquest cas, Álvaro Benejam, regidor del PP, ha volgut destacar que la seva formació no ha participat en aquest grup de treball perquè "no creiem en aquest model de com es tractava aquesta qüestió. Nosaltres ja vam dir des d'un inici que no estàvem a favor de regular-ho així". 

Per la seva banda el regidor d'ICV-EUiA, Ramon Gutiérrez, ha destacat que tot i estar satisfets pel treball fet "hi ha alguna cosa que haguéssim regulat diferent", referint-se al punt que tracta sobre l'obligació que els clubs cannàbics presentin la llicència ambiental.

Des d'ERC-MES, el regidor Èric Gómez ha recordat que "el nostre grup defensa la plena legalització del consum de cànnabis. I, possiblement, si fos així, bona part dels problemes no els tindríem". 

Tot i el consens trobat, tal com han destacat totes les formacions polítiques del Ple Municipal, el regidor de Ciutadans Aldo Ciprian ha volgut afegir que "aquesta ordenança hauria d'estar aprovada fa més d'un any".

Les fotos del ple municipal.

La normativa

  • Distància mínima de 200 metres entre clubs de cànnabis

 

  • Distància mínima de 200 metres entre clubs de cànnabis i escoles, equipaments esportius i centres sanitaris

 

  • Garantia que els locals reuneixin les condicions mínimes necessàries per a evitar molèsties al veinat (soroll, olors...)

 

  • Autorització mitjançant llicència d'activitat que comporta un tràmit previ d'informació als veïns i llicència d'obres

 

  • Garantia que els locals reuneixin les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiène

 

  • Obertura màxima de 8 hores al dia

 

  • Prohibició d'accés a menors de 18 anys

 

  • Prohibició de venda i d'exercici de l'activitat a l'exterior dels locals

 

  • Garantia que les associacions incorporin accions de promoció de la salut, en el marc de la reducció de riscos i danys associats al consum de cànnabis

 

  • Fixar un règim d'inspecció i de sancions en cas d'incompliments
Més informació
 
Comentaris

Destaquem