200 metres entre clubs de cànnabis i centres escolars, sanitaris i esportius

L'Ajuntament presenta l'Ordenança Reguladora dels Clubs de Cànnabis, que no afecta als tres que ja hi ha actualment al municipi

Una distància de dos-cents metres amb escoles, centres sanitaris i equipaments esportius i la possibilitat d'instal·lar-se en baixos d'habitatges plurifamiliars són dues de les principals normes de la nova Ordenança Reguladora dels Clubs de Cànnabis, que l'Ajuntament de Sant Cugat porta a aprovació inicial al ple municipal del 23 de gener.

Un grup de treball format per partits polítics, associacions cannàbiques i veïnals i experts ha estat l'encarregat d'elaborar el document que ha d'establir els criteris pels nous nous clubs de fumadors. El treball s'ha finalitzat amb un "consens majoritari", segons ha anunciat el tinent d'alcalde Damià Calvet. Una vegada aprovat en ple, hi ha un període de 30 dies d'informació pública per al·legacions.

L'estiu del 2016, l'Ajuntament va decretar la suspensió de llicències de nous clubs de cànnabis, després d'ordenar el tancament d'una associació creada en aquell moment a Can Magí, amb l'objectiu d'establir una normativa que regulés aquesta activitat. El Ple municipal va aprovar per unanimitat crear un grup de treball per tal de redactar aquesta ordenança.

Clubs en pisos d'habitatges

Una de les qüestions de la nova regulació que segons el tinent d'alcalde ha generat preocupació entre associacions veïnals és la ubicació de clubs en plantes baixes d'habitatges plurifamiliars. La nova Ordenança permet aquesta situació i Damià Calvet ha explicat que han desestimat les peticions dels veïns per canviar-ho.

L'argument de Calvet és que ara per poder obrir un club no hi haurà un règim de comunicació prèvia, com fins ara, i que implicava que no calia esperar l'aprovació de llicències per obrir. Així, a partir d'ara l'autorització d'obertura serà mitjançant la llicència d'activitat, que comporta una tràmit previ d'informació als veïns i una llicència d'obres.

"Ens dona tranquil·litat, és una garantia que les coses es faran bé perquè es necessita més documentació, s'ha d'informar als veïns...", ha detallat el responsable polític, que ha assegurat que el sistema anterior era "inadmissible" pel "desemparament" que provocava als veins. Així, l'Ajuntament haurà de donar l'aprovació a qualsevol obertura.

La normativa

  • Distància mínima de 200 metres entre clubs de cànnabis
  • Distància mínima de 200 metres entre clubs de cànnabis i escoles, equipaments esportius i centres sanitaris
  • Garantia que els locals reuneixin les condicions mínimes necessàries per a evitar molèsties al veinat (soroll, olors...)
  • Autorització mitjançant llicència d'activitat que comporta un tràmit previ d'informació als veïns i llicència d'obres
  • Garantia que els locals reuneixin les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiène
  • Obertura màxima de 8 hores al dia
  • Prohibició d'accés a menors de 18 anys
  • Prohibició de venda i d'exercici de l'activitat a l'exterior dels locals
  • Garantia que les associacions incorporin accions de promoció de la salut, en el marc de la reducció de riscos i danys associats al consum de cànnabis
  • Fixar un règim d'inspecció i de sancions en cas d'incompliments
Més informació
 
Comentaris

Destaquem