Nani García

Membre de la Comissió de Drets Socials del Consell de Barri de la Floresta