En quin estat tenim el patrimoni?

Domènec Miquel - Historiador

El patrimoni immoble de Sant Cugat, arquitectònic, arqueològic, de jardins i arbrat, està salvaguardat per un pla de protecció. L’hi manca, però, el capítol de foment, d’estímul a la conservació, de subvencions. Una altra cosa és la gestió d’aquest pla.

Mentre la Comissió Tècnica de Catalunya, o les de municipis propers com Sabadell, tenen representants de ciutadania, aquí es troba únicament en mans d’experts municipals d’indubtable vàlua, però que ni tan sols viuen a la ciutat. Això fa que existeixi un cert divorci entre el patrimoni i la ciutadania que l’ha generat. És, doncs, un dels reptes a solucionar en la present legislatura.  D’altra banda, hi ha greuges comparatius.

Mentre les capelles de Santa Maria de Campanyà o el Sant Crist van haver de ser restaurades per la propietat, Sant Medir ho ha estat per l’Ajuntament de Sant Cugat. El problema és que el propietari és l’Ajuntament de Barcelona, que no es troba en estat d’insolvència. Es reclamarà el cost de l’obra a la Sra. Ada Colau?

Lluís Campins - Director Museu de Sant Cugat

En general, es pot considerar que el patrimoni santcugatenc està ben conservat, tot i que hi ha evidents llacunes. Pel que fa al documental, la vila té importants fons, privats i públics, que aporten una informació vital de la història local.

La tasca desenvolupada per algunes famílies, l’arxiu parroquial i l’arxiu històric municipal han estat cabdals per a la preservació d’aquest patrimoni. Quant al moble, al segle XIX hi va haver una diàspora que va afectar molt importantment els objectes relacionats amb el monestir: alguns desapareguts, alguns formant part avui de museus d’altres ciutats, i alguns que han estat preservats per la parròquia i alguns particulars.

Aquesta és la nostra principal llacuna patrimonial. Arquitectònicament, el patrimoni local presenta, malgrat mutilacions i intervencions agressives del 1960 ençà, un nivell remarcable de preservació. L’Ajuntament  té una comissió de tècnics municipals, arquitectes i patrimonialistes, que vetlla perquè aquest patrimoni es preservi i potenciï.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem