Concurs obert per a la concessió de la finca de Can Monmany

L'explotació de les terres serà per un període de 10 anys prorrogables a 10 anys més

L'Ajuntament de Sant Cugat treu a concurs la concessió de la finca de Can Monmany per a l'explotació agropecuària d'aquesta finca ubicada a Valldoreix. Així ho ha aprovat el Ple municipal aquest 19 de desembre, donant llum verda a l'expedient per l'adjudicació de concessió amb els vots a favor de Convergència, ICV-EUiA i la CUP. Igualment, s'ha aprovat el Plec de Condicions Tècniques, Econòmiques, Administratives i Jurídiques que regeix l'atorgament de la concessió.

L'expedient s'exposarà públicament en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i de l'EMD de Valldoreix, així com en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per un termini de 30 dies, en el qual es podran formular reclamacions i al·legacions.

El nou propietari es coneixerà durant el primer trimestre del 2017, i tindrà dret a l'explotació de la finca durant deu anys, que poden ser prorrogables en deu anys més. Actualment és la cooperativa L'Ortiga la que fa aquesta explotació per contracte.

Actualment, la finca és propietat de l'Ajuntament de Sant Cugat i de l'EMD de Valldoreix. Els primers s'encarreguen de la gestió agrícola i la gestió de les activitats educatives de la finca de Can Monmany. Per la seva banda, l'EMD s'encarrega de la gestió ordinària de les finques agrícoles, forestals i el conjunt de l'edifici.

Convergència, ICV-EUiA i CUP-PC han donat suport a l'inici de la licitació, tot i que ICV i la CUP han remarcat la necessitat de definir els usos de la finca.

Mireu les imatges del Ple de desembre. 

Més informació
 
Comentaris

Destaquem