El Síndic de Greuges ha registrat 645 actuacions en els últims 4 anys

En aquest període s'han atès 456 queixes i s'han fet 189 assessoraments a Sant Cugat

L'oficina del Síndic de Greuges de Sant Cugat del Vallès ha registrat 645 actuacions en el període comprés entre el gener de 2014 i el setembre de 2017. Així es desprèn de l'Informe presentat pel Síndic, Jaume Clavell, abans de ser rellevat per Ramon Palacio aquest dilluns, 9 d'octubre.

D'aquestes actuacions, 456 han estat la recepció i tramitació de les queixes que el ciutadà presenta en relació a l'administració local, i 189 han estat assessoraments en relació a queixes no vinculades a l'administració local.

 

El principal canal d'entrada de les diferents actuacions és l'entrevista personal. Per aquesta via han arribat al Síndic 496 de les 645 actuacions registrades. Les següents vies són el telèfon (78) i la web (46), i en menor mesura el correu electrònic (23) i el correu ordinari (2).

Pel que fa a la procedència d'aquestes queixes, la gran majoria procedeixen del nucli de Sant Cugat (464). Les queixes rebudes des dels diferents barris són molt inferiors. Des de Mira-sol, 50; des de la Floresta, 41; des de les Planes, 18; i des de Valldoreix, 35. A més, s'han registrat 37 actuacions procedents de fora del municipi.

Els principals àmbits on ha actuat el Síndic han estat els de seguretat ciutadana (amb 55 queixes), territori i disciplina urbanística (amb 41 queixes), i serveis urbans i manteniment via pública (amb 36 queixes).

De totes les queixes presentades, 202 han estat admeses, mentre que 254 no s'han admès. El principal motiu per a la seva no admissió ha estat el fet que no s'havia fet la corresponent reclamació, prèviament, a l'administració, o perquè el Síndic ha considerat que no s'ha produït cap greuge i, per tant, no pot donar la raó a la persona que presenta la queixa.

Pel que fa a la situació dels expedients, 65 s'han resolt amb mediació; en 72 casos l'administració ha actuat seguint la normativa vigent; 39 casos s'han traslladat a altres defensors; 9 han tingut resolució favorable en part; 1 ha estat renúncia de l'interessat; 15 es troben en tràmit, i 1 cas s'ha resolt mentre es tramitava.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem