Els robatoris a domicilis de Sant Cugat continuen augmentant: més de 660 el 2017

Durant el 2017, a Sant Cugat també es va registrar una agressió sexual amb penetració i 21 altres delictes contra la llibertat sexual

Els robatoris a domicilis a Sant Cugat del Vallès van augmentar un 9% durant l'any, passant de 608 el 2016 a 663 casos el 2017. Això vol dir que durant el 2017 es van produir una mitjana diària de gairebé dos robatoris a cases particulars de santcugatencs i santcugatenques. D'aquesta manera, els robatoris a domicilis segueixen augmentant a Sant Cugat any rere any. Des del 2014, l'increment ha estat superior al 100%. Són dades del Balanç de Criminalitat del Ministeri d'Interior.

Sant Cugat també pateix molts més robatoris que els municipis més pròxims, com són Cerdanyola i Rubí. Els robatoris a cases santcugatenques multipliquen per tres els comesos en immobles cerdanyolencs o rubinencs. De fet, a tota la província, només Barcelona supera Sant Cugat en xifra absoluta de robatoris. Hi ha més robatoris a Sant Cugat que a ciutats molt més poblades com Sabadell, Terrassa o l'Hospitalet o capitals de província com Tarragona, Lleida i Girona.

I és que en percentatges, a Sant Cugat hi ha més de 7 robatoris a domicilis l'any per cada mil habitants. Una xifra molt superior a la resta de municipis, ja que la segona ciutat de la província de Barcelona amb una taxa tan elevada és Castelldefels amb 4 robatoris sobre mil habitants. De fet, segons un estudi de associació estatal de les asseguradores va concloure que Sant Cugat era el municipi de tot l'estat espanyol amb una proporció de robatoris a cases més elevada.

Agressions sexuals, robatori de vehicles...

En tot el 2017, a Sant Cugat es van cometre 4.322 infraccions penals. Una xifra també molt superior a Rubí (3.100) i Cerdanyola (1.808). Més enllà dels robatoris a domicilis, a Sant Cugat durant el 2017 es van cometre 1.115 furts i 136 robatoris amb violència i intimidació.

Els delictes contra la llibertat sexual també han augmentat durant el 2017 a Sant Cugat, passant de 18 a 22. Els casos d'agressions sexuals amb penetració s'han reduït de dos a un, mentre que la resta de delictes sexuals han augmentat de 16 a 21. D'altra banda, no s'ha comptabilitzat cap homicidi consumat ni en grau de temptativa ni tampoc cap segrest.

Pel que fa a robatoris de vehicles, durant el 2017 a Sant Cugat es van produir 93 substraccions, xifra inferior al 2016, però per sobre del 2015 i 2014. Finalment, durant l'any passat es van produir tretze delictes relacionats amb els tràfics de drogues.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem