Síndic de Sant Cugat: “L’Ajuntament ens atén amb més rapidesa que als ciutadans"

Entrevista amb el Síndic de Greuges de Sant Cugat, Ramon Palacio, que repassa les principals queixes dels santcugatencs

Ramon Palacio és el Síndic de Greuges de Sant Cugat des de l’octubre de 2017, quan va prendre el relleu de Jaume Clavell.  Va ser proposat per la llavors alcaldessa, Mercè Conesa, i va comptar amb el suport del PDeCAT-Demòcrates, PSC, ERC-MES i ICV-EUiA. Anteriorment, va ser regidor de Ciutadans pel Canvi a Sant Cugat. En l'àmbit privat, ha estat director corporatiu d’Alcatel a Catalunya i conseller Delegat de Teytel, entre altres. I és professor associat de la Universitat Pompeu Fabra.

Quina valoració fa del seu primer any com a Síndic de Greuges de Sant Cugat?

Faig una valoració positiva. La institució està creixent i s'està consolidant, els ciutadans ens coneixen i venen més. Crec que aconseguim que una part significativa de les queixes dels ciutadans es puguin resoldre.

Per què una ciutat com Sant Cugat necessita un Síndic de Greuges?

És molt important. Les administracions, totes, són grans, inercials i pesades. El sistema funcionarial és així i a vegades les administracions poden oblidar o perdre en un calaix, provocar insatisfaccions als ciutadans, i és important que hi hagi un canal perquè le ciutadà pugui queixar-se de la institució a través d'una altra entitat. La proximitat és un factor positiu, un santcugatenc difícilment anirà al Defensor del Pueblo Espanyol i li és més fàcil queixar-se de l'Ajuntament a través del Síndic Local.

Quina és la funció del Síndic?

Per una banda, esperar que el ciutadà vingui i presenti la seva queixa i per això li has de facilitar la vida. Després, fer actuacions d'ofici i proposar actuacions a l'Ajuntament a partir de la percepció generada a través de les queixes sobre determinats problemes, com habitatge o mobilitat.

Com es pot adreçar el ciutadà al Síndic?

Hi ha la part presencial, a l'oficina de Francesc Moragas, on estem oberts tots els matins. I un dia al mes estem a Les Planes, La Floresta, Valldoreix i Mira-sol. Ara mateix tenim la pàgina web en construcció i estem millorant-lo perquè el ciutadà pugui presentar les seves queixes. La via telefònica també existeix, però s'ha d'acabar amb reunions presencials.

"Els recursos del Síndic són limitats"

Quina és la relació amb l'Ajuntament?

La relació del Síndic amb l'Ajuntament és positiva, però els recursos són limitats. Una oficina de Síndic amb una població com la de Sant Cugat de 90.000 habitants requereix més personal per gestionar les queixes dels ciutadans i poder presentar iniciatives d'ofici bones per la ciutat. Un municipi com el nostre, com a mínim té tres persones; aquí en som una i mitja perquè la meva dedicació és del 50%. Tampoc tenim pressupost propi, perquè les despeses les paga directament l'Ajuntament. No tenim independència per poder fer inversions més significatives com un web, perquè depenem del pressupost municipal.

Què feu quan arriba un ciutadà amb una queixa?

El ciutadà ve a l'Oficina del Síndic quan no sap on anar i moltes vegades no és un tema de competència directa del Síndic. El ciutadà sempre és atès i se l'ajuda perquè vagi a una altra administració. En cas que sigui competència nostra, es recull la queixa, s'investiga sobre el tema i es valora si és vàlida. Si la tirem endavant, presentem un escrit a l'Ajuntament i l'Ajuntament ens atén amb més eficiència i rapidesa que no pas als ciutadans.

Quines són les competències del Síndic?

Supervisar les actuacions de l'EMD de Valldoreix i l'Ajuntament de Sant Cugat perquè responguin en temps i forma al ciutadà. Quan el ciutadà no rep resposta o la resposta no és adient, ve al Síndic.

Com valora el comportament de l'Ajuntament?

L'Ajuntament de Sant Cugat actua de manera positiva en general, però no perfecte. A vegades és lent i moltes de les causes que ens arriben és per lentitud.

Quines són les principals queixes dels ciutadans?

Poden ser per mil motius: temes urbanístics, mediambientals, de mobilitat, horaris, sorolls, reclamacions per caigudes, terrasses, escoles, trànsit, seguretat ciutadana... Amb els recursos del Síndic som incapaços de ser experts en totes aquestes casuístiques i el que fem és collar el suficient a l'administració perquè els seus tècnics donin les respostes als ciutadans.

"Demanem una regulació dels vehicles de mobilitat personal"

En mobilitat, vau demanar a l'Ajuntament alguns ajustaments en la zona verda.

Quan es va implantar la zona verda d'aparcament per residents, el Síndic va aportar diferents propostes perquè es tinguessin en compte. Per exemple, que les persones grans residents no són les qui utilitzen els vehicles i reben les visites de familiars o cuidadors que venen de fora. També que es tingués en compte les persones que venen a Sant Cugat a treballar. És un tema obert i esperem que es tinguin en compte.

Què més destacaria en mobilitat?

La convivència entre els diferents vehicles de mobilitat personal a la ciutat. Fins ara hi havia la petita batalla entre vehicle i bicicleta. Darrerament, hem vist la proliferació de nous transports, com patinets, planxes, monocicles... i molts amb motor elèctric. Cal una regulació de tots aquests vehicles, també pensant en els vianants. El Síndic ha fet una iniciativa d'ofici que vam presentar a l'Ajuntament. Demanem una regulació dels vehicles de mobilitat personal. En lloc de fer una ordenança a base de sancions, proposem que es faci en base a recomanacions per crear una cultura de respecte en la mobilitat. Sempre tenint en compte el més dèbil de la cadena. Hi ha hagut moltes més queixes per aquest sentit, però no sempre a través del Síndic, si hi ha un accident doncs van a la Policia o a l'Ajuntament i no ens arriben.

L'habitatge és una de les problemàtiques a Sant Cugat.

Hem fet també una actuació d'ofici. Hi ha un problema greu d'insuficiència de recursos: els ingressos de les famílies són insuficients per pagar un habitatge. Sant Cugat és una ciutat cara, és una realitat. El responsable és tot el sistema capitalista i que l'habitatge no és un bé social. Què pot fer un ajuntament? Pot fer coses, però poques. Pot posar mesures pal·liatives i tenir un estoc d'habitatge social i un parc d'habitatge públic. Els recursos de l'Ajuntament de Sant Cugat en protecció social per temes d'habitatge són pocs i demanem que s'incrementin. En segon lloc, és important fer una política a llarg termini d'habitatge públic de lloguer. La història de Promusa, vist avui, no va ser correcte perquè es venia l'habitatge públic. Ara la política és aquesta, però tardarem deu o vint anys a veure els resultats. I s'ha d'escoltar a totes les veus, com el Sindicat de Llogaters, que fa propostes assenyades.

També ha comentat el tema de sorolls.

La gent de Sant Cugat és exigent i vol descans i també diversió. A vegades és difícil conciliar-ho tot, però crec que hi ha un equilibri raonable. Hi ha persones que expressen queixes justificades i una part significativa de les queixes és de sorolls.

Més informació
 
Comentaris

Destaquem