Autobusos a Valldoreix

Al juliol de 1923 s’inicià un servei d’autobús entre l’estació de Sant Cugat i Valldoreix

El servei, regentat per Enric Poch Quintana, va ser concessionat a Manel Borrás Ventura tres anys més tard. Donava un servei de 8 viatges diaris, quatre d’anada i quatre de tornada, i va durar fins al 3 de maig de 1931, data d’inici de l’estació de Valldoreix.

L’any 1944 l’Associació de Propietaris de Valldoreix creà el servei urbà d’autobús, gestionat per Agustí Calafell i Andreu. El recorregut, d’uns 3’5 km anava des de l’estació fins al Monmany, passant pel Passeig de Rubí, el Casino (actual residencia Vila Valldoreix, abans Hotel Rossinyol), la plaça dels Ocells, plaça Mas Roig , Mas Fusté, La Miranda i el Sol. El primer vehicle va ser un Ford, matricula B-46.526, de 27 seients i 17 cavalls. Matriculat l’any 1931, de segona mà, havia prestat servei a la Exposició Universal de Barcelona de l’any 1929.

Des de l’any 1940 fins l’any 1956 el servei es va prestar sense concessió administrativa escrita. El 9 de gener de 1956 el Ministeri d’Obres Públiques concedí la prestació del servei a Agustí Calafell. L’any 1943 el Sr. Calafell adquirí dos autobusos més, un Dotge de 25 seients i 21 cavalls amb matrícula B-72.070 i un Nag de 18 seients i 17 cavalls amb matrícula B-72.100

El Sr. Agustí Calafell i Andreu va transferir el dia 30 de juliol de 1958 la concessió del servei al seu germà, Pere Calafell i Andreu, el qual la va transferir dos anys després, el 30 d’abril de 1960, al Sr. Joan Puig Rovira. El 27 de maig de 1981 la Corporació Metropolitana de Barcelona (CMB) autoritzà la transmissió de la concessió administrativa de Joan Puig Rovira a Autocares Puig S.L., formada per ell mateix i el seu germà Amadeu, que la gestionaren fins al 1991. Des d’aquesta data la concessió està a mans de Saiz Tour.

Al 1968 entrà en funcionament la línia d’autobús de Mira-sol, regentada per Martín Márquez i el seu fill, de mas Gener. Aquest autobús prestava servei fins a Sant Cugat i creuava una part de Valldoreix, circulant pel Pg. de Rubí i l’estació de Valldoreix.

Segueix @jjcortesgarcia a twitter i a facebook

Més informació
 
Comentaris

Destaquem