Jo signo per les EMD

El Govern està treballant en la reforma de la Llei de Bases de Règim Local, evidentment passant la tisora i canviant el sistema de l’Estat amb les excuses de l’herència rebuda i de “ho mana Europa”. El que obvien, per contra, és que la Carta Europea de l’Autonomia Local mana que s’enforteixi el funcionament democràtic i eficaç de les institucions locals, incloses les EMD, en propugnar que els ens locals estiguin investits d’aquelles competències que permetin l’adequada administració dels interessos propis i a l’hora de manera eficaç i propera als ciutadans. És a dir, aplicant el principi de subsidiarietat, un dels pilars bàsics de les EMD i les Entitats d’Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM), i també un dels principis de la Democràcia cristiana, família política a la que pertany el PP.

El Govern central té previst l’eliminació de les 3.725 EATIM de tota Espanya, entre les quals estan les 63 EMD catalanes
. En principi la mesura no afecta a les EMD catalanes donat que tenen la cobertura de l’Estatut i Catalunya té competències pròpies en ordenació del territori.

Tot i això, l’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC) junt a d’altres federacions i associacions d’EATIM de l’Estat han iniciat una campanya de recollida de signatures en defensa d’aquests governs locals. L’objectiu final és recollir 100.000 signatures a tot l’Estat i entregar-les el dia 6 de setembre a Madrid.

Jo estic en contra de la intenció del Gobierno per ser un cop contra la democràcia i la sobirania dels pobles, per ser el final del principi d’autonomia local, per anar contra el principi de subsidiarietat, per ser una invasió de competències de les autonomies, per tractar-se d’una nova desamortització, per ser una mesura presa des d’un despatx sense conèixer el territori, per repetir el mateix error que Franco va fer als anys 70, per no ser un govern just en permetre endeutaments com el de l’ajuntament de Madrid, per ser la fi de molts pobles, per fomentar el despoblament rural, però sobre tot estic en contra per ser una mesura injusta.

Jo signaré pel manteniment de les EMD per molts motius: per ser institucions bàsiques i necessàries per a la gestió del territori, per ser l’administració més propera al ciutadà, per no ser les causants del dèficit públic, per ser garants de la identitat dels pobles, per ser la institució més democràtica, per ser unes institucions històriques, moltes d’elles d’origen medieval; per garantir els serveis als pobles que estan allunyats de la capital del municipi, per ser més viables que molts municipis, per preservar espais naturals i conservar muntanyes de titularitat pública, per ser un model de gestió sota criteris d’austeritat i eficàcia, per la feina desinteressada que fan la major part de presidents i vocals, per ser de Valldoreix i creure en la capacitat d’autogovern del meu poble, i ... per moltes coses més.

Segueix @jjcortesgarcia a twitter i a facebook

Més informació
 
Comentaris

Destaquem